Καλώδια Δικτύων Μεταφοράς & Διανομής Ενέργειας

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3H γκάμα των καλωδίων των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας που σας προσφέρει η ΚΑΥΚΑΣ, περιλαμβάνει τα εξής :

•    Εναέρια Συνεστραμμένα Καλώδια Χαμηλής Τάσης
•    Καλώδια Χαμηλής Τάσης Υπόγεια
•    Λοιπά Ενεργειακά Καλώδια
•    Εναέρια Καλώδια Μέσης Τάσης
•    Καλώδια Μέσης Τάσης Υπόγεια
•    Εναέριοι Αγωγοί