Καλώδια Ισχύος Eιδικά

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3H γκάμα των «ειδικών» καλωδίων που σας προσφέρει η ΚΑΥΚΑΣ, περιλαμβάνει τα εξής :

•    Oil & Gas - Petrochemical
•    Photovoltaic cables
•    Shipboard, Navy, Offshore
•    Ελέγχου και Αυτοματισμών
•    Καλώδια & Σύρματα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
•    Καλώδια τροχαίου υλικού και εξαρτήματα
•    Καλώδια υψηλών θερμοκρασιών

Τα συγκεκριμένα καλώδια είναι πιστοποιημένα από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.