Κυκλοφορητές θέρμανσης

  • Slide 1

Τα βασικά οφέλη από την εγκατάσταση κυκλοφορητών ενεργειακής κλάσης Α είναι:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας η οποία φτάνει ως και 90% σε σχέση με το συμβατικό.
  • Εύκολη και γρήγορη σύνδεση, καθώς υπάρχει διαθέσιμος τύπος για κάθε εγκατάσταση. Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση χωρίς εργαλεία.
  • Εύκολη ρύθμιση και παρακολούθηση. Οι ρυθμίσεις λειτουργίας γίνονται πολύ απλά και όλα τα στοιχεία (τρέχουσα κατανάλωση ισχύος και συνολική ενέργεια) αναγράφονται στην οθόνη led
  • Προστασία εγκατάστασης, λόγω αυτόματης λειτουργίας εξαέρωσης. Προστατεύεται έτσι ο κυκλοφορητής και όλο το δίκτυο επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση και εξάλειψη θορύβων.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυα bus παρακολούθησης ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων (στα μεγαλύτερα μοντέλα)
  • Δυνατότητα αυτόματης εύρεσης του βέλτιστου σημείου λειτουργίας (μόνο από τη Grundfos μέσω της λειτουργίας autoADAPT, δεν υπάρχει στο Alpha 2L)
  • Εντάσσεται ως μέτρο στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»