Θεμελιακή γείωση

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3Η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384), έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας μεγάλης γκάμας εξαρτημάτων που σκοπό έχουν αφενός να διευκολύνουν τον εγκαταστάτη και αφετέρου να θωρακίσουν επαρκώς τα θεμέλια μια εγκατάστασης.

Τα κυριότερα υλικά της θεμελιακής γείωσης είναι τα εξής :

•    Ταινία
•    Σφιγκτήρας οπλισμού
•    Σφιγκτήρας επιμήκυνσης ή διασταύρωσης ταινίας
•    Κύριος Ισοδυναμικός Ζυγός

Τα κύρια πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων μορφών γείωσης είναι τα εξής :

•    Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης
•    Σταθερή τιμή αντίστασης χειμώνα – καλοκαίρι
•    Μηχανική προστασία - Αντοχή σε Διάβρωση
•    Εξάλειψη βηματικών τάσεων
•    Ισοδυναμικές συνδέσεις (ευελιξία για εγκατάσταση, χαμηλό κόστος)

Στην ΚΑΥΚΑΣ θα βρείτε επαρκή αποθέματα των βασικών απαιτούμενων υλικών για θεμελιακή γείωση, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, όπως ΕΛΕΜΚΟ, DEHN.