Κafkas Institute - Έλεγχος σε Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Οκτώβριος, 2013

ΟΚΤ
19
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κafkas Institute - Έλεγχος σε Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Λεωφ. Μαραθώνος 112, Γέρακας

Βάσει της υπ’ αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β’/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. Στο σεμινάριο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται για τον σωστό και αποδοτικό τρόπο συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, τη μεθοδολογία αποδοτικών δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε πραγματικό χώρο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.

Στόχοι σεμιναρίου

Η τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση:

 •    στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 •    στη δομή του ΕΛΟΤ HD 384.
 •    στον Ηλεκτρολογικό έλεγχο σε πραγματική Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, όπως αυτός διέπεται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ελέγχου όπως αυτό ορίζεται στο ΦΕΚ Β’/844/16-05-2011.
 •    στην συμπλήρωση της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης πραγματικής Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 •    στην συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη πραγματικής Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 •    στις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 •    Περιγραφή του Μέρους 6 «Έλεγχος των Εγκαταστάσεων» του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384
 •    Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης
 •    Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την νέα ΥΔΕ, Έκθεση παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης καθώς και τα Πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου.
 •    Αρχές και μέθοδοι συμπλήρωσης Πρωτοκόλλων Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Κατά ΚΕΗΕ και κατά ΕΛΟΤ HD 384):
> Οπτικός έλεγχος σε πραγματική Ηλεκτρική Εγκατάσταση
> Δοκιμές σε πραγματική Ηλεκτρική Εγκατάσταση
> Μετρήσεις σε πραγματική Ηλεκτρική Εγκατάσταση
 •    Αρχές και μέθοδοι συμπλήρωσης Έκθεσης Παράδοσης πραγματικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 •    Αρχές και μέθοδοι συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη πραγματικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 •    Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων που απαιτούνται για την συμπλήρωση του πρωτοκόλλου ελέγχου και επανελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 •    Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Kατασκευαστές, Επιβλέποντες, Τεχνικούς ασφαλείας, Εκπαιδευτικούς, Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές, Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης, σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Διάρκεια Διεξαγωγής σεμιναρίου
19/10 09.00-17.00

Χώρος διεξαγωγής
Αίθουσες εκπαίδευσης ΚΑΥΚΑΣ ειδικά εξοπλισμένες.

Εισηγητής
Αντώνης Σαλευρής

Κόστος σεμιναρίου
150€

(Ειδική προσφορά: 100€ σε όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ΝΕΑ Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου).
Θα μοιραστεί το βιβλίο «Νέα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» - Σαλευρής, Χαντζησοφιανός.

Πλεονεκτήματα για επιτυχόντα

 •    Γνώση των απαιτούμενων από το νομοθετικό πλαίσιο κανονισμών, για την υλοποίηση και τον έλεγχο αξιόπιστων και ασφαλών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 •    Διαφοροποίηση στον κλάδο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 •    Επιλογή κατάλληλων υλικών, εφαρμογές και εξελίξεις των προϊόντων
 •    Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

Περισσότερες πληροφορίες για το Kafkas Institute of Training and Development και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε εδώ