Κafkas Institute - Ηλεκτρολογικό Marketing

Μάιος, 2014

ΜΑΪ
30
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κafkas Institute - Ηλεκτρολογικό Marketing

Εισηγητής: Γεώργιος Σαρρής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων (Ηλεκτροτεχνίτες, Εργολήπτες Ηλεκτρολό- γους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς) που ασχολούνται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θέλουν να αποκτήσουν ειδική γνώση και εφόδια για να πετύχουν μια καλύτερη θέση στην αγορά

Επαγγελματικά οφέλη για τους συμμετέχοντες:

  • Δημιουργία και διατήρηση ευχαριστημένων, πιστών πελατών
  • Βελτίωση, ισχυροποίηση και παρουσίαση επαγγελματικού προφίλ
  • Έγκαιρος εντοπισμός και αξιοποίηση νέων παραγωγικών ηλεκτρολογικών τομέων - εργασιών
  • Αποφυγή κακοτεχνιών και ελλείψεων στις ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Δημιουργία και υποκίνηση, αξιόπιστου και αποδοτικού προσωπικού
  • Μείωση του χρόνου αναζήτησης ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων
  • Μείωση των μη παραγωγικών (νεκρών) χρόνων
  • Έλεγχος και διατήρηση επαγγελματικής επιτυχίας
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εκπαιδευτικές ώρες
 
Κόστος σεμιναρίου: 100€

*Ειδική τιμή: 40€ για μέλη Σωματείων- Συνδέσμων Επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων


30/05 Ρέθυμνο 09:00 - 17:00