Κafkas Institute - Mελέτη Φωτισμού

Δεκέμβριος, 2013

ΔΕΚ
04
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κafkas Institute - Mελέτη Φωτισμού

Λεωφ. Μαραθώνος 112, Γέρακας


Ο τεχνητός φωτισμός στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε δομημένου χώρου και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών χρήσης τόσο σε λειτουργικό όσο και ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο, δημιουργώντας και αναδεικνύοντας χωρικές ποιότητες.
Η αύξηση των τεχνολογικών επιλογών των ημερών μας, επιτρέπει στο μελετητή  την εύρεση και υλοποίηση μιας πληθώρας προτάσεων, που εξυπηρετούν βέλτιστα το κάθε φορά επιθυμητό αποτέλεσμα.  Επιβάλλει όμως, την εξειδικευμένη γνώση από πολλούς αλληλοσυνδεόμενους τομείς, ώστε να γίνει εφικτή η σύνθεση των προτάσεων αυτών.
Ο αρχιτεκτονικός τεχνητός φωτισμός αποτελεί, λοιπόν,  μια σύνθετη πράξη που είναι απαραίτητη σε κάθε μορφής δομημένη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Περιεχόμενα σεμιναρίου

  •    Βασικές γνώσεις για την φύση του φωτός
  •    Αντίληψης του φωτός, τεχνολογίες τεχνητού φωτισμού
  •    Μοντελοποίησης χώρου (Google Sketchup)
  •    Προσομοίωσης τεχνητού φωτισμού (Dialux)
  •    Συγκρότησης φωτιστικής πρότασης
  •    Παρουσίασης μελέτης

Στόχοι σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από πρακτικά παραδείγματα να εισαγάγει τους παρευρισκόμενους στην έννοια του αρχιτεκτονικού τεχνητού φωτισμού δίνοντας τους παράλληλα γνώσεις για την πραγματοποίηση μια μελέτης.  Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι σχεδιασμένος ώστε να παρέχεται σε κάθε ένα από αυτούς η πλήρης γνώση του αντικειμένου, σε αλλεπάλληλα επίπεδα εμβάθυνσης.  
Παρακολουθώντας κάποιος τον πρώτο σεμιναριακό κύκλο θα είναι σε θέση μετά το πέρας αυτού,να κατανοεί τις έννοιες του αρχιτεκτονικού τεχνητού φωτισμού και να συντάξει μια μελέτη φωτισμού σε βασικό επίπεδο, από τη συγκρότηση της ιδέας μέχρι την παρουσίασή της στον εκάστοτε πελάτη.

Το σεμινάριο απευθύνεται
Σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, διακοσμητές , interior designers, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, φοιτητές αντίστοιχων τομέων και σε όλους όσους ασχολούνται με μελέτες φωτισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Βασικές γνώσεις αντίληψης του χώρου και βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον windows.
Διάρκεια Διεξαγωγής σεμιναρίου
20 εκπαιδευτικές ώρες συνολικά.
Χώρος διεξαγωγής
Αίθουσες εκπαίδευσης ΚΑΥΚΑΣ ειδικά εξοπλισμένες.

Κόστος σεμιναρίου
200€
Παρέχεται όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου.

Πλεονεκτήματα για συμμετέχοντα
  •    Κατανόηση  της συνολικής προσέγγισης στην κάλυψη των αναγκών μιας μελέτης τόσο σε λειτουργικό όσο και ψυχολογικό και αισθητικό επίπεδο  
  •    Γνώση βασικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων για την διαχείριση του φωτός στο χώρο και κάλυψη των αναγκών
  •    Γνώση της χρήσης εργαλείων για την μοντελοποίηση και τον  σχεδιασμό του φωτισμού ενός χώρου
  •    Γνώση βασικών σταδίων στην προσέγγιση της μελέτης και της παρουσίασης

Εισηγητής
Δουδώνης Ιωσήφ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός Ε.Μ.Π.  - M.Sc. High Tech Industrial Design - M.Phil. Εμβάθυνσης Ζητημάτων Αρχιτεκτονικής και  Τέχνης - M.Sc. ΑΕΙΦΟΡΟΣ Αρχιτεκτονική & Αρχιτεκτονική χαμηλού άνθρακα - M.Sc. Αρχιτεκτονικός Φωτισμός / Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π

4/12/2013  17.00-21.00
7/12/2013   10.00-14.00
11/12/2013  17.00-21.00
14/12/2013  10.00-14.00
18/12/2013  17.00-21.00

Περισσότερες πληροφορίες για το Kafkas Institute of Training and Development και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε εδώ