Κafkas Institute - Νεα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα

Ιούλιος, 2014

ΙΟΥΛ
11
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κafkas Institute - Νεα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα

Νεα Υ.Δ.Ε. και πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου


Εισηγητής: Αντώνης Σαλευρής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
Σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Επιβλέποντες, Τεχνικούς ασφαλείας, Ηλεκτρολό- γους Εγκαταστάτες - Συντηρητές, Εκπαιδευτικούς, Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης

Επαγγελματικά οφέλη για τους συμμετέχοντες:
  • Εκμάθηση του τρόπου σύνταξης των απαραίτητων εγγράφων της νέας Υ.Δ.Ε.
  • Διαφοροποίηση και απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον κλάδο σας
  • Εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

* Θα μοιραστεί το βιβλίο «Νέα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σαλευρής, Χαντζησοφιανός

 
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εκπαιδευτικές ώρες
 
Κόστος σεμιναρίου: 100€


Λεωφ. Μαραθώνος 112, Γέρακας - 11/07 09:00-17:00