Νέα ΥΔΕ

Ιούλιος, 2013

ΙΟΥΛ
13
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΩΡΑ09:00

Νέα ΥΔΕ

Η Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

ΛΑΡΙΣΑ

Εισηγητής:
Αντώνης Σαλευρής

Απευθύνεται σε:
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Επιβλέποντες, Τεχνικούς ασφαλείας, Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες-Συντηρητές Εκπαιδευτικούς, Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης

Επαγγελματικά οφέλη:
•    Εκμάθηση του τρόπου σύνταξης των απαραίτητων εγγράφων της νέας Υ.Δ.Ε.
•    Διαφοροποίηση και απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον κλάδο σας
•    Εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων
•    Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

Διάρκεια σεμιναρίου:
8 εκπαιδευτικές ώρες (09.00-17.00)
Κόστος σεμιναρίου:
150€

Θα μοιραστεί το βιβλίο «Νέα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σαλευρής, Χαντζησοφιανός


Περισσότερες πληροφορίες για το Kafkas Institute of Training and Development και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε εδώ