Νέα ΥΔΕ

Ιούλιος, 2013

ΙΟΥΛ
20
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΩΡΑ09:00

Νέα ΥΔΕ

Η Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής:
Αντώνης Σαλευρής

Απευθύνεται σε:
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Επιβλέποντες, Τεχνικούς ασφαλείας, Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες-Συντηρητές Εκπαιδευτικούς, Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης

Επαγγελματικά οφέλη:
•    Εκμάθηση του τρόπου σύνταξης των απαραίτητων εγγράφων της νέας Υ.Δ.Ε.
•    Διαφοροποίηση και απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον κλάδο σας
•    Εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων
•    Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

Διάρκεια σεμιναρίου:
8 εκπαιδευτικές ώρες (09.00-17.00)
Κόστος σεμιναρίου:
150€


Περισσότερες πληροφορίες για το Kafkas Institute of Training and Development και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε εδώ


Θα μοιραστεί το βιβλίο «Νέα ΥΔΕ και Πρωτόκολλα ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Σαλευρής, Χαντζησοφιανός