Συντήρηση και Δοκιμές σε Υ/Σ Μέσης & Χαμηλής Τάσης

Μάρτιος, 2015

ΜΑΡ
26
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Συντήρηση και Δοκιμές σε Υ/Σ Μέσης & Χαμηλής Τάσης

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται οι τρόποι και οι τεχνικές για την ασφαλή υλοποίηση των απαραίτητων διεργασιών και δοκιμών σε υποσταθμούς Μέσης και
Χαμηλής Τάσης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην προληπτική συντήρηση και σε διαγνωστικές μετρήσεις και δοκιμές σε μετασχηματιστές, διακόπτες ΜΤ,
πίνακες ΧΤ, καλώδια και λοιπό εξοπλισμό των Υποσταθμών.

Εισηγητής: Παναγιώτης Καμπισιούλης

Απευθύνεται σε:
Σε Ηλεκτρολόγους - Μηχανολόγους μηχανικούς
Σε Τεχνολόγους Μηχανικούς
Σε Υπεύθυνους Συντηρήσεων Υποσταθμών
Σε Μελετητές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Σε Επιβλέποντες Έργων
Σε όλους όσους αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού

Διάρκεια σεμιναρίου
: 6 εκπαιδευτικές ώρες

Κόστος σεμιναρίου: 100€