Συστήματα Γειώσεων -Αντικεραυνικής Προστασίας -Προστασίας από Υπερτάσεις

Φεβρουάριος, 2015

ΦΕΒ
27
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Συστήματα Γειώσεων -Αντικεραυνικής Προστασίας -Προστασίας από..

Λεωφ. Καραμανλή 55, Νέα Αγριλέζα Αχαρναί


Συνοπτική περιγραφή σεμιναρίου

                                            
•    Βασικές αρχές γειώσεων
•    Κατασκευή συστημάτων Αντικεραυνικής προστασίας
•    Μέθοδοι προστασίας από υπερτάσεις

Στόχοι σεμιναρίου   

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει:  
•    Όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ενός συστήματος γείωσης χαμηλής τάσης (προστασίας)
•    Τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν στα συστήματα γειώσεων υποσταθμών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, στατικού ηλεκτρισμού, συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών
•    Τις απαιτήσεις σχεδιασμού και  τις προδιαγραφές επιλογής υλικών του  Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) αναλύοντας όλα τα μέρη που απαρτίζουν ένα Σ.Α.Π
•    Την λειτουργία των συστημάτων προστασίας από υπερτάσεις με παραδείγματα εφαρμογής(προστασία του ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού μιας κατοικίας ή κτιρίου γραφείων έως και μιας βιομηχανίας ή ΦΒ συστήματος).

Περιεχόμενα ενοτήτων σεμιναρίου   

1η ενότητα - Γειώσεις
•    Εισαγωγή στα συστήματα γείωσης χαμηλής & μέσης τάσης  
•    Επιλογή διατομών αγωγών γείωσης & αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων
•    Βασικά είδη ηλεκτροδίων γείωσης (ράβδοι, πλάκες, περιμετρικό ηλεκτρόδιο)
•    Θεμελιακό ηλεκτρόδιο γείωσης (επιλογή υλικών – εγκατάσταση)
•    Προστασία έναντι διάβρωσης ηλεκτροδίων γείωσης
•    Ισοδυναμικές συνδέσεις – πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής (καλοτεχνίες & κακοτεχνίες)
•    Ειδικές απαιτήσεις συστημάτων γείωσης ανάλογα με τη χρήση τους (π.χ. λειτουργίας, ασθενών, Η/Ζ, Φ/Β)
•    Μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης
•    Προσεγγιστική μέθοδος εκτίμησης αντίστασης γείωσης   

2η ενότητα - Αντικεραυνική προστασία
•    Δημιουργία κεραυνού
•    Καταστροφές οφειλόμενες σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα
•    Βασικές αρχές Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας – ΣΑΠ
•    Εκτίμηση κινδύνου απώλειας από κεραυνούς
•    Σχεδιασμός συλλεκτηρίου συστήματος
•    Σχεδιασμός αγωγών καθόδου
•    Σχεδιασμός συστήματος γείωσης
•    Απαιτήσεις υλικών αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα   
•    Αποδεικτικά καταλληλότητας υλικών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα   
•    Κατασκευαστικές & πρακτικές λεπτομέρειες σε εφαρμογές υλικών (καλοτεχνίες & κακοτεχνίες)   

3η ενότητα - Προστασία από υπερτάσεις
•    Βασικά αίτια δημιουργίας κρουστικών υπερτάσεων
•    Απώλειες από υπερτάσεις – παραδείγματα
•    Βασικές αρχές μετάδοσης υπερτάσεων
•    Κατανομή κεραυνικού ρεύματος σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση
•    Βασικά χαρακτηριστικά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
•    Επιλογή ενεργειακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
•    Τυπικά λάθη εγκατάστασης & επιλογής ενεργειακών απαγωγών  
•    Επιλογή τηλεπικοινωνιακών απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων
•    Τυπικά λάθη εγκατάστασης & επιλογής τηλεπικοινωνιακών απαγωγών
•    Παραδείγματα εφαρμογής (οικία, κτίριο γραφείων, βιομηχανία, Φ/Β κ.α.)

Σημείωση:  Το σεμινάριο και όλη η ύλη που θα παρουσιαστεί βασίζεται αποκλειστικά στα ισχύοντα εθνικά (ΕΛΟΤ) ευρωπαϊκά (ΕΝ - CENELEC) και διεθνή πρότυπα (IEC) σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, ΕΛΟΤ ΕΝ 62561, ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 καθώς και τα ΕΛΟΤ HD 384 & ΕΛΟΤ HD 637 S1.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

•    Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
•    Μηχανολόγους μηχανικούς
•    Κατασκευαστές
•    Επιβλέποντες
•    Τεχνικούς ασφαλείας
•    Εκπαιδευτικούς
•    Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές

Ημερομηνία και διάρκεια διεξαγωγής   
01/11-02/11 09.00-16.00

Χώρος διεξαγωγής
Αίθουσες εκπαίδευσης ΚΑΥΚΑΣ ειδικά εξοπλισμένες

Κόστος σεμιναρίου & Παροχές
100 €

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει

2 τεχνικά βιβλία Πρακτικές Εφαρμογές Εξωτερικού ΣΑ & Θεμελιακή Γείωση καθώς και τα 2 ενημερωτικά - εγκυκλοπαιδικά βιβλία ΔΕΝ & ΠΡΕΠΕΙ & Κεραυνός ΜΑΓΙΑ και ΔΕΟΣ

Εισηγητές
Γιώργος Βαλιράκης, Λουκάς Καββαδίας

Πλεονεκτήματα για το συμμετέχοντα  

•    Απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
•    Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των υλικών
•    Σωστή επιλογή και εφαρμογή υλικών
•    Απόκτηση  συγκριτικού πλεονεκτήματος  και διαφοροποίηση στον κλάδο που δραστηριοποιείστε
•    Χορήγηση Πιστοποιητικού συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου


Περισσότερες πληροφορίες για το Kafkas Institute of Training and Development και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν, μπορείτε να βρείτε εδώ